top of page
Search

Billa Warda inšpirovala pandémia k napísaniu druhej básne

Britský bubeník Bill Ward, známy z pôvodnej zostavy ikonických Black Sabbath napísal ďalšiu báseň, ktorou reagoval na šíriacu sa pandémiu nového koronavírusu. Po básni „Your Prayer“ z 5. apríla prichádza na rad jej následník s názvom „Arrival Points“, ktorú 6. apríla 2020 znovu publikoval na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach.

Báseň bola údajne napísaná 19. marca, kedy mesto Los Angeles vydalo nariadenie „Safer at Home“. Ward v básni reaguje na zatváranie nepodstatných podnikov a vyžadujúci odstup pre viac ako 10 miliónov ľudí v najľudnatejšom kraji v Amerike.

„Vďačím za to, že môžem byť umiestnený späť v dni Z noci, obsahujúcej neistotu o väčšine vecí, Pijúc vodu, môj smäd klesá z jej úzkostlivej pózy, Stále, A keď si pomyslím, že ak sa v noci niečo fyzicky stratí, Nie Som celý tu, hovorím nahlas, Ďakujem za život, niet odporu, aby som prelomil môj pôst, Vonku je vlhko, moje obľúbené a šedé, milenec, ktorý ma fascinuje, hladí všetko, na čo sa môj zrak pozerá. A vrana teraz prichádza, na toto fádne ráno, jej drsný výkrik zmenšuje všetko v mojej mysli Vtiahnutý dnu, som bez duše Nezaťažený, môžem dosiahnuť svoje srdce, svoju dušu, vyprázdnenú, ráno dýcham, Navštevujem breh mora v mojej mysli, nie tak, aby som upadol na krákajúcu vranu, Obdivujem rozpätie jej krídla, keď sa dvíha a letí preč Na rozdiel od vrany si myslím, že je toho veľa, na čo myslieť, hádam ma dnes moje nohy unesú, hádam uvidím úsmevy a smiech, dúfam, že uvidím zeleň prekonávajúcu chvenie, dúfam, že budem dýchať vzduch znova a znova. Bill Ward COVID-19 2020 Napísané 19.3.2020 / koronavírus všetko uzavrel“ – preložená verzia básne „Arrival Points“ do slovenčiny

„Thankful to be placed back into day Out of a night, containing uncertainty about most things, Drinking water, my thirst diminishes from its anxious posturing, Still, And thinking if anything physically got lost with the night, No I’m all here, I declare loudly, Praising life, there is no resistance to break my fast It’s damp outside, my favorite, and grey, a lover that fascinates me, caresses all that my sight looks upon. And crow now arrives, on this drab morn, Its raucous screech, diminishes all in my mind Drawn in, I am a spirit free Unladen, I can reach my heart my soul, emptied out, I breath in the morning, I visit the sea shore in my mind, not much to drop upon squawks crow, I admire his wing span as he rises up and flies away Unlike crow, I think there is much to think upon, hopefully my legs will carry me today, hopefully to see smiles and hear laughter, hopeful to see greenery overcoming trudgery, hopeful to breath air, over and over again, Bill Ward COVID-19 2020 Written on 3/19/2020 / coronavirus closed everything down“ – originálne znenie básne „Arrival Points“

Ward v roku 1970. Zdroj: Wikimedia Commons. Foto: Warner Bros. Records

26 views0 comments
bottom of page